Farma Angus, Srpski Krstur
Facebook
Youtube
Farma Angus, Srpski Krstur

Farma Angus Srpski Krstur

Osnovne karakteristike rase Angus
Angus je rasa tovnih goveda koja je nastala od crnih bezrožnih goveda sa planinskih područja Škotske.

Odlikuje se vrlo razvijenim proporcijama prednjih i zadnjih delova tela. Glava je mala (uska ceona kost) i bez rogova, zbog cega se same veoma lako tele. Vrat je kratak, širok i mesnat, a trup je dug i zaobljen. Noge su kratke, a mišići u predelu butova dosežu do skočnog zgloba. Telo i dlaka su crvene boje. Danas postoje i drugi sojevi angusa u pogledu boje, pri čemu dominira crveni i crni angus.

Kod odraslih krava masa tela se kreće od 550 do 800 kg, a bikovi tovljenici teze od 550 do 700 kg, pri čemu tovljenici mogu da dostignu i mnogo veće težine, zavisno od dužine tova. Težina teladi nakon porodjaja se kreće u proseku oko 35 kilograma, što podrazumeva i karakteristiku lakih telenja. Interval između telenja je manji od godinu dana. Mlečnost krava rase Angus je takva da se tele može othraniti u sistemu krava – tele, odnosno kreće se od 1200 do 1800 litara mleka za 6 meseci. Telad su vitalna, izlaze na pasnjake sa kravama od starosti 4 do 6 meseci. Krave karakteriše izuzetan majčinski instikt pri odgoju teledi.

Karakteristike rase Angus jeste ranostasnost u polnom smislu. Osim napred navedenog, odlikuje se dobrom otpornošću na velike razlike u temperaturama, zbog čega je pogodna za odgoj i tov i u toplijim i u hladnijim predelima.
Bikovi se upotrebljavaju u komercijalnoj proizvodnji za ukrštanje sa kombinovanim i mlečnim rasama radi dobijanja teladi koja se odlikuju dobrom tovnom sposobnošću i kvalitetom mesa, pri čemu su teljenja izuzetno laka.Krave su veoma dobre dojilje, idealne za sistem krava – tele, a muško potomstvo se tovi i iskorišćava za meso. Ono što je velika prednost kod Angus rase jeste mogućnost dobre reprodukcije i tovnih osobina u relativno skromnim uslovima na travnatim površinama uz minimalno angažovanje radne snage.

Ono što je takođe prednost tovnih rasa, jeste veliki potencijal za rast, dobra iskoristivost kabaste hrane.

Ishrana se, pre svega, zasniva na pašnjacima, tokom letnje sezone, a u zimskom periodu se koristi seno i silaza .

Proizvodnja bi svakako bila ekonomičnija ukoliko bi pašna sezona duže trajala, i ako bi pašnjaci bili bujni i kvalitetni (prirodni ili veštački). Stado je na ispaši od aprila do decembra. Smeštaj krava u zimskom periodu mogao bi da se odvija u poluotvorenim objektima sa ispustima ili bez njih.

Kada je reč o kvalitetu mesa Angusa, od 100 % težine, 65 % je randman, a 40 % je čisto, veoma kvalitetno meso. Meso sadrži visok procent beta karotena, vitamina B i E, omega 3, kao i minerale kalcijum, magnezijum, kalijum. Specifičnog je mirisa i ukusa.

Odlikuje ih dugovečnost, zivotni vek rase Angus je 15-20 godina.
Farma Angus, Srpski Krstur
senka
Farma Angus, Srpski Krstur
Moto farme: “Što ti pre u životu bude teže, pre će ti biti lakše”
Farma Angus, Srpski Krstur
Opšte prednosti Sistema
  • Jeftina proizvodnja goveđeg mesa za domaće tržište i povećanje izvoza,
  • Korišćenje zapuštenih i neobrađenih površina,
  • Iskorišćenje svih vrsta sporednih hraniva,
  • Šansa za starija i gazdinstva sa manje krava,
  • Nova radna mesta pri formiranju novih Zapata
Tehnološke osnove Sistema
  • Stado je na ispaši u prirodnim uslovima cele godine
  • Pripust, teljenje, zalučenje i tov su na ispaši,
  • Ekstenzivno: bez dohrane, objekata, prirodan pripust,
  • Intenzivno: uz dohranu, sa zimskim objektima , vestackim osemenjavanjem i kontrolisanim sinhronizovanim ciklusima teljenja.
  • Potrebna površina pašnjaka po uslovnom grlu su 0.7ha.
Farma Angus, Srpski Krstur
Farma Angus:
+381 63 854 99 19


Adresa
Svetog Save 214
23334 Srpski Krstur
Srbija


All rights reserved © 2017 Farma Angus, Srpski Krstur
Dizajn i izrada, Studio Digital , Novi Sad